Chào bạn đến với KOMASU VIỆT NAM


Model: ZZTP118-5

Giá bán: Liên hệ


Chọn hàng


Dung tích 100 lít.
Công suất 700W.
Kích thước: 43 x 33,5 x 97,5 (cm)

Tư vấn sử dụng:
Tải file hướng dẫn:
Dung tích 100 lít.
Công suất 700W.
Kích thước: 43 x 33,5 x 97,5 (cm)
Dung tích 100 lít.
Công suất 700W.
Kích thước: 43 x 33,5 x 97,5 (cm)
đang cập nhật..
 đang cập nhật..
 đang cập nhật..

Sản phẩm liên quan

Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát đĩa   Tủ sấy bát đĩa
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
>

More Reading:

  • remain

  • report

  • represent

  • respect

  • result

  • return

  • right

  • room

  • run

  • same