Chào bạn đến với KOMASU VIỆT NAM


Model: YTP388-22

Giá bán: Liên hệ


Chọn hàng


Dung tích 365 lít
Công suất 700W
Kích thước: 55 x 41 x 163 (cm)
Có hẹn giờ

Tư vấn sử dụng:
Tải file hướng dẫn:
Dung tích 365 lít
Công suất 700W
Kích thước: 55 x 41 x 163 (cm)
Có hẹn giờ
Dung tích 365 lít
Công suất 700W
Kích thước: 55 x 41 x 163 (cm)
Có hẹn giờ
đang cập nhật..
 đang cập nhật..
 đang cập nhật..

Sản phẩm liên quan

Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát đĩa   Tủ sấy bát đĩa
Giá     Liên hệ
Tủ sấy bát   Tủ sấy bát
Giá     Liên hệ
>

More Reading:

  • remain

  • report

  • represent

  • respect

  • result

  • return

  • right

  • room

  • run

  • same